Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO
Sfajki1

Stowarzyszenie

W.R włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu zostało zarejstrowane w 2002 roku i działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność nieodpłatną.

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie aktywności obywateli w swoich środowiskach lokalnych
 2. Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych o organizacjach pozarządowych i instytucjach rządowych i samorządowych polskich i zagranicznych
 3. Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów
 4. Kształtowanie postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy
 5. Polepszenie sytuacji dzieci i rodzin w społeczności lokalnej
 6. Wspieranie integracji rodziny i społeczności lokalnej w kontekście Unii Europejskiej
 7. Wspieranie samorządności i samoorganizacji dzieci i młodzieży
 8. Wspieranie i promowanie idei wolontariatu
 9. Rozbudzanie świadomości i rozszerzanie wiedzy o historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości RP
 10. Poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia
 11. Aktywizacja seniorów
 12. Promowanie działalności Ośrodka Wsparcia

 

 Statut Stowarzyszenia

 

 

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej