Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO
Sfajki1

O Projekcie

W.R włącz . Opublikowano w Projekt

 

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu otrzymało grant na dofinansowanie projektu pn. „Senior XXI wieku” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania.

W projekcie „Senior XXI wieku” adresowanym do wszystkich osób 55+ z terenu Miasta i Gminy Swarzędz odbędą się edukacyjne spotkania z profesjonalistami dotyczące m. in. prawa (sprawy spadkowe, testament), zdrowia (dieta, profilaktyka bezsenności), finansów (umowy, kredyty), bezpieczeństwa. W trakcie trwania projektu, czyli od marca do września 2014 roku w ramach edukacyjnej kampanii społecznej chcemy zmienić wizerunek swarzędzkiego seniora i pokazać, że mają oni swoje pasje, które cały czas realizują i którymi zarażają innych.

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej