Przygotowywanie ozdób świątecznych w Centrum Międzypokoleniowym
Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

Dbajmy o słuch

dwcho włącz . Opublikowano w Zdrowie i Uroda

    20 października br. w swarzędzkim Centrum Młodych Duchem na Piaskach odbyło się spotkanie poświęcone problematyce niedosłuchu. Z prelekcją uzupełnioną prezentacją wystąpił dr med. Awad Chehade, który podkreślił, że 77 % Polaków twierdzi, iż ma kłopoty ze słuchem. Prelegent zapoznał słuchaczy z anatomią ucha, chorobami tego narządu.. Wśród przyczyn uszkadzających słuch wymienił hałas przewlekły, uraz akustyczny, niektóre używane leki (m.in. moczopędne).  Wyjaśnił zjawisko niedosłuchu podkreślając jego postępujący charakter. Objawy niedosłuchu to głośne mówienie, gubienie wątku rozmowy, przekręcanie wyrazów, brak rozumienia mowy z odległości, reakcji na dzwonek do drzwi czy telefon (bo się nie słyszy). Taka osoba staje się nerwowa i zaczyna się izolować. Jak przeciwdziałać zjawisku niedosłuchu ? Badać słuch (po 50. roku życia raz na rok), dbać o higienę uszu i koniecznie unikać hałasu. Wykład był bardzo ciekawy.

   Po wykładzie czekała wszystkich niespodzianka: wysłuchaliśmy koncertu 12-letniej wiolonczelistki Zuzi Zamęskiej (nauczyciel instrumentu Antonina Górska) z PWSM II st. w Poznaniu, a akompaniowała jej Marianna Nowak.

   Po koncercie i przerwie kawowej wypełniliśmy ankiety dotyczące niedosłuchu. Spotkanie (dzięki swarzędzkiej firmie GEERS Akustyka Słuchu), podobało się: ciekawy wykład, piękny koncert. Pamiętajmy o słuch trzeba dbać.  

Danuta Wereszczyńska-Choryńska

niedosłuch 1 niedosłuch 2 niedosłuch 4 niedosłuch 5

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej